Home ข่าวด่วน ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 12,582 ราย

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 12,582 ราย

72

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.66 มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2565 ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดซูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 12,582 ราย ราย

ประกอบด้วย ชั้นสายสะพายจำนวน11,429 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 1,153 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามท้ายประกาศนี้