Home ข่าวด่วน ‘ลาล่า’ เผยสัมพันธ์แท้จริง ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ อยู่กันแบบนี้กว่า 10 ปี พึ่งเฉลยความจริงที่ไม่มีใครรู้

‘ลาล่า’ เผยสัมพันธ์แท้จริง ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ อยู่กันแบบนี้กว่า 10 ปี พึ่งเฉลยความจริงที่ไม่มีใครรู้

89

อึ้งทั้งวงการ! ‘ลาล่า’ เผยสัมพันธ์แท้จริง ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ อยู่กันแบบนี้กว่า 10 ปี พึ่งเฉลยความจริงที่ไม่มีใครรู้

ออกมาเปิดใจเคลียร์กันแบบชัดๆ สำหรับนังร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดี “ลาล่า อาร์สยาม”พระเอก ฟิล์ม รัฐภูมิ” ให้ของขวัญรๅคา 6 หลัก หลัง

ก่อนหน้านี้ถูกเพจเขียนข่าวพาดหัวจึงอยากจะขอเคลียร์ชัดๆ ในรายการดัง ยอมรับวาอยู่ด้วยมานาน 20 ปี งานนี้ ลา

ล่า รวมไปถึงสถานะหัวใจกับพระเอกหนุ่ม “ไนกี้ ธนดล” จากข่าวที่เปิดตัวคบกันเมื่อวันคริตส์มาส

ที่ผ่านมา จริงๆ ที่อยู่ในด้วยกัน 20 ปี คือการอยู่ในบ้าน อาร์เอส และภาพนี้คือภาพเก่าช่วงที่CV19 หนัก ช่วงหนักเธอยอมรับว่าขัดสนจริง แล้วฟิล์มก็ยื่นมือเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือด้านการตั

ง และด้วยความที่สนิทกันเราจึงชอบเล่นแบบการกอด การหอมกันคนเลยอาจจะเข้าใจในส่วน นี้ผิดได้ ยืนยันว่าเป็น

เพียงแค่พี่น้องกันสนิทกันรู้จักกันมานานส่วนประเด็นข่าวที่ว่าซุกบุตรกับฟิล์มนั้น ลาล่า

เผยความจริงว่าน้องคนนั้นเป็นบุตรชายของน้องสาวคนเล็ก ซึ่งเราได้ขอคุณพ่อคุณแม่ของ น้องแล้วเรียบร้อยที่จะให้

เขาใช้นามสกุลเรา เพราะบ้านเรามีแต่ผู้หญิงหมดจึงอยากมีบุตรชาย ไว้สืบถอดนามสกุล

ส่วน “ไนกี้ ธนดล” มันก็มาสไตล์เดียวกันกับฟิล์ม คือเราถ่ายละครด้วยกัน มาหลายปี แล้วก็หลายเรื่อง แล้วพ่อหนุ่มคนนี้เป็นพ่อหนุ่มนักกล้ามเอะอะก็ถอดเสื้อคือภาพที่เรากอดน้องเราไม่เอาลงไง

เราบังคับให้น้องกอด กี้ๆ ถ่ายฟิลแฟนๆ มีนไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องไง ซึ่งในง าน มั น ไม่ ไ ด้ มี ล า ล่า ค น เ ดี ย ว มี ลู ลู่ มี ใ บ เ ตย ไ ป ทั้ ง แ ก๊ งเ ล ย แ ต่เ ร า ก็ เ ข้ า ใ จ น ะ ว่ าเ ข า อ ย าก จ ะ ข ๅ ย ข่ าว ห รื อ ใ ห้ มั น เ ป็น ก ร ะ แ ส อย่ า ง นี้

แ ต่ บ า ง ที พ อ มั นเ ป็ น ข่ า ว อ ย่ า ง นี้ เ ร า ก็ ส่ ง ใ ห้น้ อ ง กี้ ต้อ ง ม า ขอ พี่ แ ล้ ว ล่ ะ บ า ง ที เผื่ อ เ ข า คุ ย กับ ใ ค ร อ ยู่ ห รื อ เ ป ล่ า ก็ ต้ อ ง อ อก มาป ก ป้ อ ง น้ อ งด้ ว ย