Home ข่าวบันเทิง ข่าวสังคม ด่วน ปิดคดีน้องชมพู่ สั่งจำคุกลุงพล 20 ปี

ด่วน ปิดคดีน้องชมพู่ สั่งจำคุกลุงพล 20 ปี

60

ศาลจังหวัดมุกดาหาร พิพากษาว่า จำเลที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 317 วรรคแรก ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 10 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา โดยปราศจากเหตุอันสมควร จำคุก 10 ปี ข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่ 1 ให้ยก และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 กับให้ จำเลยที่ 1 ชำระค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แกโจทก์ร่วมทั้งสอง

อนึ่ง คดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกตาหาร ตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งว่า พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควร ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่ 1 เห็นควรพิพากษายกฟ้อง จึงให้รวมไว้ในสำนวน ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 11 (1)

ทั้งนี้ จำเลยในคดีนี้มี 2 คน คือ นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล จำเลยที่ 1 ถูกสั่งฟ้อง 3 ข้อหา คือ 1.เจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผล, 2.ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย และ 3.กระทำการใด ๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณพบศพก่อนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ขณะที่ น.ส.สมพร หลาบโพธิ์ หรือ ป้าแต๋น จำเลยที่ 2 ถูกสั่งฟ้อง 1 ข้อหา คือ กระทำการใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น