Home ข่าวด่วน เปิดคำพูด ป้ามัส แม่บ้านคณะนิติศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี อวยพรให้กับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา

เปิดคำพูด ป้ามัส แม่บ้านคณะนิติศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี อวยพรให้กับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา

42

กรณี เพจ LAW KKU_News โพสต์คลิปคุณป้าแม่บ้านของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเวทีกล่าวบนโพเดียม ในพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่ ณ เซ็นทรัลฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น คุณป้าแม่บ้านขึ้นเวที

กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ขอบคุณคณบดี และคณาจารย์ ที่ให้เกียรติแม่บ้านมาแสดงความยินดีกับบัณฑิต โดยคุณป้าแม่บ้าน ได้กล่าวว่า ขอให้บัณฑิตทุกท่าน เจริญก้าวหน้าไปในวันข้างหน้า นำความรู้ความสามารถที่ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ เจริญก้าวหน้าไปข้างหน้า ขอให้เติบโตเป็นเจ้าคนนายคน ทุกคนนะคะ จากนั้น ก็มีเสียงปรบมือดังกึกก้องจากบัณฑิตใหม่ และคณะอาจารย์ ที่มาร่วมพิธี

ในพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 ณ เชนทรัลฮอล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเชนทรัลขอนแก่น รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สักทองรุ่นที่ 16 พร้อมทั้งให้ข้อคิดแนวทางในการใช้ชีวิต

นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และตัวแทนบุคลากร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับบัณฑิตใหม่ของคณะฯ โดยครั้งนี้ พี่มัส หรือป้ามัส แม่บ้านคณะนิติศาสตร์ได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้กับบัณฑิตใจความสำคัญว่า

สวัสดีค่ะ ป้ามัสนะคะ เป็นแม่บ้าน มีหน้าที่ทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่ต่าง ๆ ภายในคณะฯมาหลายปี วันนี้รู้สึกขอบพระคุณท่านคณบดีฯ และทุกคนที่ได้ให้โอกาส ทำให้ป้ามายืนอยู่ตรงนี้เป็นคนยินดีกับบัณฑิต ป้ามัสขอแสดงความยินดีในความสำเร็จขอทุกคนในวันนี้นะคะ

ป้าขอให้บัณฑิตทุกคนนำความรู้ที่ได้จากท่านอาจารย์สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และขอให้ทุกคนเติบโตไปได้เป็นเจ้าคนนายคนนะคะ” ทั้งนี้ ในปี 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 732 คน ซึ่งจะได้ทำการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2566 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น